محاسبه ی ابعاد مختلف بدن

یکی از جدی ترین مشکلات در جامعه ما تجمع چربی در بدن است.چاقی معمولاً همراه با بیماری هایی مثل بیماری کلیوی،بیماری قلبی عروقی،خونریزی مغزی،کیسه صفرا،تصلب شرائین و … همراه می باشد.همچنین به دلیل تأثیرات روانی چاقی بر فرد،ورزشکاران نیز باید به کنترل وزن خود اهمیت خاصی بدهند.اگر بدن شما بدون چربی باشد نمایانگر توده ی عضلانی بدن شماست.اندازه گیری ابعاد مختلف بدن یکی از روشهای ساده برای تعیین میزان چربی بدن است.اساس کلی این روشها بر پایه ی ارتباط قد و وزن افراد است که با اضافه کردن موارد دیگر می توان برآورد دقیق تری را بدست آورد.

روش های محاسباتی ترکیبی بدن،شما را از سلامت جسمی و روانی مطلع می کند و همچنین اطلاعات مهمی را برای مربیان و ورزشکاران فراهم می کند.

در محاسباتی که ما برای شما آماده کردیم،روشهایی را برای تخمین چربی و دریافت اطلاعات دیگر پیشنهاد کردیم که اجرای آنها بسیار ساده است.برای انجام این روشها که اصطلاحاً برآورد چربی بدن از طریق اندازه گیری دور اندام ها نام گرفته است،تنها به یک متر نواری احتیاج دارید اگرچه این روش ساده و بکارگیری آن آسان است ولی اندازه گیری باید به دقت انجام شود چرا که هر اشتباه باعث می شود که اطلاعات غلط به شما داده شود.

هدف از اندازه گیری دور اندام ها،بوجود آوردن تعادل بین درصد چربی بدن و اندازه اندام هاست.

محاسبه ابعاد مختلف بدن